ŠTA JE IPSC?

IPSC (International Practical Shooting Confederation) je praktično streljaštvo i predstavlja veoma atraktivan, dinamičan i sve popularniji sport, rasprostranjen u svetu, kod koga do izražaja dolaze preciznost, brzina, snaga i koordinacija pokreta takmičara.

Za takmičenje u IPSC koriste se pištolji, puške, sačmare ili kombinacija sva tri oružja. Koristi se bojeva municija, a najmanji dozvoljeni kalibar za ručno oružje je 9×19 mm. To je ujedno i najpopularniji kalibar koji se koristi među takmičarima. Mete se angažuju iz različitih pozicija, na različitim distancama u uređenim poligonima, tzv. stejdževima, i mogu da budu kartonske i metalne, kao i statične i pokretne.

Poligon ili stejdž (eng. stage) je složena metna situacija, odnosno bezbedno uokviren prostor na kome su postavljene mete prema određenom rasporedu, koje takmičar mora da reši, tj. pogodi, što preciznije i brže. IPSC takmičenje se sastoji iz jednog ili više stejdževa, u zavisnosti od nivoa takmičenja (klupsko, državno, kontinentalno ili svetsko). Od takmičara se zahteva fizička spremnost, preciznost, brzina, koordinacija pokreta i inteligencija. Naravno, ovaj sport je prilagođen osobama oba pola, za stare i mlade kao i fizički hendikepirane osobe.

Višestruke mete, mete koje se pomeraju, mete koje reaguju na pogodak, kazne koje slede (ako se meta promaši), razne prepreke (gađanje iz ležećeg i klečećeg položaja), kretanje od mete do mete, taktika takmičara i druge prepreke, otežavaju rešavanje metne situacije takmičaru i čine ovu vrstu streljačkog sporta vrlo atraktivnim.

Pravila bezbednosti takmičara, sudija i gledalaca se sprovode bez kompromisa. Interesantan je podatak da, iako se koristi bojeva municija, do sada nije zabeležen ni jedan incident na takmičenjima u praktičnom streljaštvu, što ovaj sport svrstava u najbezbednije ekstremne sportove.

Kolevka praktičnog streljaštva su Sjedinjene Američke Države gde se ovaj sport pojavio ranih pedesetih godina 20. veka u Kaliforniji. Za nekoliko godina proširio se i na ostale kontinente. Moto IPSC je DVC -DILIGENTIA, VIS, CELERITAS , odnosno preciznost, snaga, brzina – tri elementa jednako važna za postizanje uspeha u ovom sportu.

Savez za praktično streljaštvo Srbije, redovno organizuje takmičenja. Zbog dobre reputacije i organizacije, Srbija je bila organizator Evropskog prvenstva u praktičnom streljaštvu 2010. godine i 2019. godine. Danas na takmičenjima u Srbiji redovno ušestvuju strani državljani, a naši takmičari učestvuju na svim većim takmičenjima u svetu, dok naše sudije dobijaju pozive da sude na svim takmičenjima u svetu.

Praktično streljaštvo predstavlja atraktivan i dinamičan streljački sport koji se vremenom omasovio i razvio u veoma popularan sport, koji doživljava ekspanziju u svetu.

Karakteristika ovog sporta je da ima veliki uticaj na povećanje bezbednog rukovanja vatrenim oružjem.